Manual för ljudmixer

 

Denna ljudmixer är väldigt simpelt uppbyggd men fungerar och låter tillräckligt bra för att använda i kommradiosystem. Den har 4 ingångar och 4 utgångar och på dessa kan man via trimpottar ställa nivån individuellt. Den har även en förstärkare baserad på LM741 och en "masterrvolym".

 

Ingångarna kan exempelvis kopplas till…

ljud ut från ljudkortet / PC speaker.
ljud ut från repeaterns mottagare
ljud ut från länkradions
ljud ut från RLM interfacet.
 

Utgångarna kan exempelvis kopplas till…

line ingång på ljudkortet.
ljud in (mic) på repeaterns sändare
ljud in till länkradion
ljud in till RLM interfacet (DTMF).
 

Bygge och trimning

Börja med att ställa alla in och utpottar på minimalt utslag (högsta resistans) och ställ mastervolymen på lämplig nivå. Trimma sedan in nivåerna så att alla ljudkällor har lika volymstyrka. Kom ihåg att inte någon av pottarna får gå i bottenläge för då påverkas alla andra kanaler. Detta är speciellt viktigt på ingångarna men det där märker du nog själv. Använd skärmad ledning och en brumfri strömkälla. Om du använder 5v från RLM interfacets stab så är risken stor att du kommer att höra "data" signaler.

 

Komponentlista
Komponent Placering ELFA nr. Kommentar
100k trimpot R1-R8    
1k trimpot R13    
10k R10, R11    
100k R12    
1k R9    
C1, C3 1uF    
C2 10uF    
LM741 IC1    
       

 

© 1999 SM2UMH, Peter Hansson version 990208