Instruktioner för att bygga interfacet till RLM

------- Kort om konstruktionen.

Detta interface medger 6 inportar och 16 ut-portar. För att använda systemet så behövs max 8 ut-portar, så man kan alltså skippa den ena 74HC595:an om man inte behöver 8 extra utgångar för styrning av egen utrustning eller för kanalval på länkradio.

75HC595 är ett SHIFTREGISTER med inbyggd LATCH och används för ut-portarna.
RLM klockar den med seriell data (DATA, CLOCK, LATCH) och får ut datat parallellt på utportarna.

75HC151 är en MULTIPLEXER (MUX) och används för inportarna.
Den har 8 ingångar och en utgång så man väljer vilken port man vill läsa genom att växla ingång. RLM väljer då vilken port som skall läsas genom att ändra en 3-bitars parallell binärkod.

4050 är en buffer. Det enda den gör är att förbättra signalen mellan LPT-porten och interfacet så den blir så stabil och störningsokänslig som möjligt.

Transistorn har till uppgift att "muta" inkommande signal till DTMF-kretsen medans ljud spelas upp. Detta för att eliminera felaktiga avkodningar.

------- Om kretskortet.

För att få rätt skala på kretskortet om du tillverkar det själv så mäter du mellan centrum av borrmarkeringanna i hörnen. Den långa sidan skall vara 92mm och den korta 48mm.

Kontrollera dessa saker på kortet innan du börjar löda dit komponenterna.

- Att inte banorna tar ihop på något felaktigt ställe.
- Att det inte är avbrott i någon bana.
- Att du inte glömt borra något hål.

Använd bilden av kretskortslayout för att kolla banor och hål.

------- Bygge

Börja med att löda dit de 13 byglarna.
Dessa skall helst bestå av isolerad enledare. Använd byglingsskissen för att kontrollera placeringen.
Montera sedan komponenterna i valfri ordning. Jag rekommenderar att du monterar IC-kretsarna eller IC-hållarna först.

- Motstånden skall monteras stående.
- IC-kretsarna bör sitta i hållare för att lätt kunna bytas ut vid fel.
- Sätt kretsarna åt rätt håll! Se komponent placerings ritningen.
- 7805 stabben kan man utesluta om man har tillgång till en stabil 5v källa.
- Pottarna kan monteras stående eller liggande, det finns hål för bägge modellerna.
- För ut- och in-gångar så kan man antingen löda kablarna direkt till kretskortet eller använda en stiftlist.

------- Färdigställande / Montering

Inkoppling till LPT port.

Den fyrkantiga padden på kretskortets lpt-ports rad visar att det är stift nummer 1.

Lista på vilken stiftkontakt på kretskortet som motsvarar kontakt på D-suben till LPT porten.

(KRETSK-LPT) 1-2, 2-3, 3-4, 4-15, 5-7, 6-8, 7-5, 8-6.

------ Felsökning

Jorda ingångar som du inte använder (Viktigt!).
Testa interfacet från "I" menyn i setupen. Där du kan slå av och på portar manuellt samt att kolla status på in-portar.

Det är viktigt att spänningsmatningen kommer från en väl filtrerad nätdel. Vid dålig kvalitet på spänningsmatningen så finns det en risk att interfacet detekterar falska squelch öppningar och annat.
Ett vanligt fel är att man kastat om kablarna mellan interfacet och LPT-porten. Dubbelkolla flera gånger...

Komponentlista till RLM-interfacet

Länkarna pekar antingen till en databladsfil i Arobat readers PDF format eller till en websida med mer information om komponenten.

Komponent

Antal

Placering

ELFA

Beskrivning

MT3271

1

U4

73-037-04

DTMF dekoder, 8pin, seriell

74HC595

2

U2, U3

73-547-80

Shiftregister 8 ut

74HC151

1

U5

73-520-24

Multiplexer 8 in

4050

1

U1

73-679-23

Buffert krets

7805

1

U6

73-095-60

5v spänningsstabilisator

10k

8

R1-6, R10-11

60-106-15

1/4 Watts motstånd

1k

1

R9

60-104-90

1/4 Watts motstånd

100k

2

R7, R8

64-367-78

Trimpotentiometer

100nF

2

C1, C3

64-226-84

Plastkondensator

10uF

1

C2

67-003-49

Elektrolyt

4.194Mhz

1

Crytal

74-502-24

Kristall för DTMF-krets

BC547

1

T1

71-072-87

NPN-Transistor

Övrigt

 

 

 

 

Stiflist

2

S1-S3

43-702-19

Om man vill ha snygga kabelanslutningar.

D-sub

1

----

44-055-77

För printerport 25-pol

Kåpa

1

----

44-093-71

Kåpa till ovanstående

Smarttemp

2

----

73-088-85

Temperaturgivare, inne och ute

 

 

 

 

 

 

(c)1997-2003 SM2UMH Peter Hansson,

www: http://metronic.nu/rlm Version 030830